Kategorie
Krátký popis
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV), je veřejnou výzkumnou institucí
Pilotní projekt
Kategorie
Krátký popis
Chytré dopravní systémy.
Address
ČR
Pilotní projekt
Kategorie
Krátký popis
Chytrá řešení v sídlech založená na dopravním výzkumu, aplikaci pokrokových technologií (např. telematiky a ITS systémy, senzorické sítě) či budování sítí stanic na alternativní paliva pomáhají tyto problémy řešit.
Address
ČR
Pilotní projekt
Kategorie
Krátký popis
Doprava, parkování, bezpečnost, meteorologie, přestupky, detekce
Pilotní projekt
Czech smart city cluster
Krátký popis
Navázání partnerství v rámci Czech Smart City Cluster.
Address
ČR
Kategorie
Krátký popis
Možnost placení v různých typech MHD v rámci Londýna bezkontaktní kartou.
Address
Anglie
Pilotní projekt
Kategorie
Krátký popis
Online mapa s aktuálními informacemi z dopravy v Brně
Address
ČR
Pilotní projekt
Kategorie
Krátký popis
ICT řešení v dopravě – wifi ve veřejných prostředcích, bezkontaktní platba jízdného, ...
Address
ČR
Pilotní projekt
IoT zařízení a technologie
Kategorie
Krátký popis
SMART projekty pro města, kraje - inspirace, hotová řešení.
Address
ČR
Projekty SMART Prague
Kategorie
Krátký popis
SMART projekty - inspirace PRAHA.
Address
ČR
Kategorie
Krátký popis
Cestující v Písku se dočkají kvalitnějších služeb veřejné hromadné dopravy.
Pilotní projekt