Chytré měření neboli Smart Metering
Krátký popis
Měření spotřeby energií v domácnostech zatím ve většině případů probíhá jednou za rok a zákazníci u něj často musejí být, aby odečítačům umožnili přístup k měřidlu.
Address
CZ
Pilotní projekt
Czech smart city cluster
Krátký popis
Navázání partnerství v rámci Czech Smart City Cluster.
Address
ČR
Energetický management EMA+
Krátký popis
Komplexní nástroj pro sledování a vyhodnocování spotřeby všech druhů energií za účelem jejich efektivního řízení.
Address
ČR
Pilotní projekt
Energetický management Moravskoslezského kraje
Krátký popis
Energetický management - technologie pro správu budov a majetku.
Address
ČR
Pilotní projekt
FaMa+ EM
Název
Krátký popis
Energetický management produktu FAMA+ EM se zabývá zápisem, sledováním a vyhodnocováním informací o energetickém řízení.
Address
ČR
Pilotní projekt
Geotermální energie
Krátký popis
Geotermální energie je přirozený projev tepelné energie zemského jádra, která má původ ve zbytkovém teplu planety Země, vzniká rozpadem radioaktivních látek nebo působením slapových sil. Jejími projevy jsou erupce sopek a gejzírů, horké prameny či parní výrony. Využívá se ve formě tepelné energie (pro vytápění nebo i chlazení), či pro výrobu elektrické energie v geotermálních elektrárnách. Řadí se mezi obnovitelné zdroje energie, avšak nemusí to platit vždy — některé zdroje geotermální energie se mohou vyčerpat v horizontu desítek let.
Address
EU
Pilotní projekt
Home Biogas – malo-kapacitní bioplynové stanice
Krátký popis
Izraelský podnikatelský start-up se rozhodl oslovit všechny, kterým není lhostejný neuzavřený cyklus jejich odpadů. Důvod? Dosud jsme schopni je ve velké míře produkovat, a jen v minimální skutečně recyklovat.
Pilotní projekt
IoT zařízení a technologie
Kategorie
Krátký popis
SMART projekty pro města, kraje - inspirace, hotová řešení.
Address
ČR
Nabijto
Název
Krátký popis
Webová aplikace s databází dobíjecích elektrostanic pro elektroautomobily.
Pilotní projekt
Nová vodní turbína vyrábí tolik energie jako tucet solárních panelů
Krátký popis
Kanadská společnost Idenergie, zabývající se obnovitelnými zdroji energie, představila novou hydrokinetickou turbínu, která využívá energii z tekoucí vody a přeměňuje ji na elektřinu. K jejím největším výhodám patří snadná instalace a vysoká účinnost.
Address
Kanada
Ostravský smart metering
Krátký popis
Ostravský smart metering je inspirací pro města, nejen v Česku, ale i v zahraničí.
Address
ČR
Pilotní projekt
Polar Night Energy
Krátký popis
Přelomový způsob ukládání energie z obnovitelných zdrojů do písku.
Pilotní projekt