Krátký popis
Recepce budoucnosti
Address
ČR
Esbirky
Název
Krátký popis
Publikační portál sbírek - on-line.
Address
ČR
Europeana
Název
Krátký popis
Digitální přístup k materiálů evropského kulturního dědictví

MAK

MAK
Název
Krátký popis
Publikační portál sbírek - on-line
Address
Rakousko
Mobilní kontejnerové minipivovary
Krátký popis
Mobilní kontejnerové minipivovary.
Address
ČR
Museum – Digital
Krátký popis
Publikační portál sbírek - on-line.
Address
Německo
Online sbírky V&A
Krátký popis
Publikační portál sbírek - on-line.
Address
Anglie
Krátký popis
Inovační soutěže o nejlepší řešení v různých oblastech.
Address
ČR