Ekonomický rozvoj a cestovní ruch

Address: ČR
Krátký popis:
Recepce budoucnosti
Esbirky
Address: ČR
Krátký popis:
Publikační portál sbírek – on-line.
Europeana
Krátký popis:
Digitální přístup k materiálů evropského kulturního dědictví
Address: Anglie
Krátký popis:
Ukázka vládních projektů žádajících veřejnost o nápady – zahraniční zkušenosti.
MAK
Address: Rakousko
Krátký popis:
Publikační portál sbírek – on-line
Mobilní kontejnerové minipivovary
Address: ČR
Krátký popis:
Mobilní kontejnerové minipivovary.
Museum – Digital
Address: Německo
Krátký popis:
Publikační portál sbírek – on-line.
Online sbírky V&A
Address: Anglie
Krátký popis:
Publikační portál sbírek – on-line.
Address: ČR
Krátký popis:
Inovační soutěže o nejlepší řešení v různých oblastech.