Chytrá myšlenka

Chytrá myšlenka
Název:
Chytrá myšlenka
Krátký popis:
Podpora chytrých inovačních nápadů a projektů v kraji (Heckatony, akcelerační programy, diskuze, podpora inovacím).
Popis:

Podpora chytrých řešení v Moravskoslezském kraji. Program na podporu inovací, který je určen odborníkům i veřejnosti včetně akceleračního programu, hackathonů, veřejných a odborných diskuzí.

Místo:
ČR