Evidenční systém sbírkových předmětů

Esbirky
Address: ČR
Krátký popis:
Publikační portál sbírek – on-line.
Europeana
Krátký popis:
Digitální přístup k materiálů evropského kulturního dědictví
MAK
Address: Rakousko
Krátký popis:
Publikační portál sbírek – on-line
Museum – Digital
Address: Německo
Krátký popis:
Publikační portál sbírek – on-line.
Online sbírky V&A
Address: Anglie
Krátký popis:
Publikační portál sbírek – on-line.
Sbírky Europeana
Address: Evropa
Krátký popis:
Sbírky výtvarných děl k procházení online.