Chytré měření neboli Smart Metering
Krátký popis
Měření spotřeby energií v domácnostech zatím ve většině případů probíhá jednou za rok a zákazníci u něj často musejí být, aby odečítačům umožnili přístup k měřidlu.
Address
CZ
Pilotní projekt
Cirkulární Česko
Kategorie
Krátký popis
Inspirace, opětovné využití materiálů.
Address
ČR
city:one
Název
Kategorie
Krátký popis
City:One je určena také pro inovativní firmy, start-upy a jednotlivce, kteří zde mohou prezentovat vlastní chytrá řešení, reference, videa a web; najít zde vhodné partnery a města pro pilotní projekt či jiné služby a informovat o vlastních akcích a výsledcích.
Address
ČR
Pilotní projekt
Co je to šedá voda?
Krátký popis
Hospodaření s vodou - Základní informace.
Address
ČR
Pilotní projekt
Czech smart city cluster
Krátký popis
Navázání partnerství v rámci Czech Smart City Cluster.
Address
ČR
Databáze strategií
Kategorie
Krátký popis
Databáze strategií je rozsáhlý informační systém, který má přispět ke zlepšení strategického řízení a plánování na všech úrovních veřejné správy v České republice.
Address
ČR
Energetický management EMA+
Krátký popis
Komplexní nástroj pro sledování a vyhodnocování spotřeby všech druhů energií za účelem jejich efektivního řízení.
Address
ČR
Pilotní projekt
Energetický management Moravskoslezského kraje
Krátký popis
Energetický management - technologie pro správu budov a majetku.
Address
ČR
Pilotní projekt
FaMa+ EM
Název
Krátký popis
Energetický management produktu FAMA+ EM se zabývá zápisem, sledováním a vyhodnocováním informací o energetickém řízení.
Address
ČR
Pilotní projekt
Geotermální energie
Krátký popis
Geotermální energie je přirozený projev tepelné energie zemského jádra, která má původ ve zbytkovém teplu planety Země, vzniká rozpadem radioaktivních látek nebo působením slapových sil. Jejími projevy jsou erupce sopek a gejzírů, horké prameny či parní výrony. Využívá se ve formě tepelné energie (pro vytápění nebo i chlazení), či pro výrobu elektrické energie v geotermálních elektrárnách. Řadí se mezi obnovitelné zdroje energie, avšak nemusí to platit vždy — některé zdroje geotermální energie se mohou vyčerpat v horizontu desítek let.
Address
EU
Pilotní projekt
Home Biogas – malo-kapacitní bioplynové stanice
Krátký popis
Izraelský podnikatelský start-up se rozhodl oslovit všechny, kterým není lhostejný neuzavřený cyklus jejich odpadů. Důvod? Dosud jsme schopni je ve velké míře produkovat, a jen v minimální skutečně recyklovat.
Pilotní projekt