Životní prostředí

Chytré měření neboli Smart Metering
Address: CZ
Krátký popis:
Měření spotřeby energií v domácnostech zatím ve většině případů probíhá jednou za rok a zákazníci u něj často musejí být, aby odečítačům umožnili přístup k měřidlu.
Pilotní projekt:
Cirkulární Česko
Address: ČR
Kategorie:
Krátký popis:
Inspirace, opětovné využití materiálů.
city:one
Address: ČR
Kategorie:
Krátký popis:
City:One je určena také pro inovativní firmy, start-upy a jednotlivce, kteří zde mohou prezentovat vlastní chytrá řešení, reference, videa a web; najít zde vhodné partnery a města pro pilotní projekt či jiné služby a informovat o vlastních akcích a výsledcích.
Pilotní projekt:
Co je to šedá voda?
Address: ČR
Krátký popis:
Hospodaření s vodou – Základní informace.
Pilotní projekt:
Czech smart city cluster
Address: ČR
Krátký popis:
Navázání partnerství v rámci Czech Smart City Cluster.
Databáze strategií
Address: ČR
Kategorie:
Krátký popis:
Databáze strategií je rozsáhlý informační systém, který má přispět ke zlepšení strategického řízení a plánování na všech úrovních veřejné správy v České republice.
Energetický management EMA+
Address: ČR
Krátký popis:
Komplexní nástroj pro sledování a vyhodnocování spotřeby všech druhů energií za účelem jejich efektivního řízení.
Pilotní projekt:
Energetický management Moravskoslezského kraje
Address: ČR
Krátký popis:
Energetický management – technologie pro správu budov a majetku.
Pilotní projekt:
FaMa+ EM
Address: ČR
Krátký popis:
Energetický management produktu FAMA+ EM se zabývá zápisem, sledováním a vyhodnocováním informací o energetickém řízení.
Pilotní projekt:
Geotermální energie
Address: EU
Krátký popis:
Geotermální energie je přirozený projev tepelné energie zemského jádra, která má původ ve zbytkovém teplu planety Země, vzniká rozpadem radioaktivních látek nebo působením slapových sil. Jejími projevy jsou erupce sopek a gejzírů, horké prameny či parní výrony. Využívá se ve formě tepelné energie (pro vytápění nebo i chlazení), či pro výrobu elektrické energie v geotermálních elektrárnách. Řadí se mezi obnovitelné zdroje energie, avšak nemusí to platit vždy — některé zdroje geotermální energie se mohou vyčerpat v horizontu desítek let.
Pilotní projekt:
Home Biogas – malo-kapacitní bioplynové stanice
Krátký popis:
Izraelský podnikatelský start-up se rozhodl oslovit všechny, kterým není lhostejný neuzavřený cyklus jejich odpadů. Důvod? Dosud jsme schopni je ve velké míře produkovat, a jen v minimální skutečně recyklovat.
Pilotní projekt: