Esbirky

Esbirky
Krátký popis
Publikační portál sbírek - on-line.
Popis

Prezentační portál sloužící pro vyhledávání a prohlížení digitalizovaných sbírkových předmětů muzejního typu, systém byl spuštěn pod záštitou Národního muzea.

Místo
ČR