Rezervace vozidel

Název:
Rezervace vozidel
Krátký popis:
Rezervace vozidel.
Popis:

Elektronický systém pro rezervaci firemních vozidel.
Modul rezervace vozidel umožňuje vytvoření žádosti o rezervaci vozidla a její odeslání určenému nadřízenému pracovníkovi ke schválení. O vytvoření nové žádosti o rezervaci i o jejím výsledku jsou relevantní uživatelé informováni prostřednictvím e-mailu.

Místo:
ČR