Veřejná správa

Datová jezera a cloud
Address: ČR
Krátký popis:
Výhody a nevýhody provozování analýzy velkých dat ve veřejném cloudu.
Datový portál – Brno
Address: ČR
Krátký popis:
Datové analýzy, datové centrum.
Datový portál – Holandský katastrální úřad
Address: Nizozemí
Krátký popis:
Otevřená data.
Datový portál – Nový Zéland
Address: Nový Zéland
Krátký popis:
Otevřená data.
Datový portál – Rakousko
Address: Rakousko
Krátký popis:
Otevřená data.
Datový portál – Velká Británie
Address: Anglie
Krátký popis:
Otevřená data.
Datový portál Královéhradeckého kraje / DATA KHK
Address: CZ
Krátký popis:
Jde o centralizované informační místo pro veřejnost. Shromažďují se zde data z řady zdrojů. Jedná se zejména o data kraje, statistická data a otevřená data.
Datový portál statutárního města Olomouce
Address: CZ
Krátký popis:
Vítejte na datovém portálu statutárního města Olomouce, který slouží k prezentaci dat (aplikací) pro veřejnost. Postupně zde budou publikovány datové sady a aplikace reflektující různé činnosti nejen města, ale i městských organizací a dalších subjektů.
EU Open data
Address: Evropa
Krátký popis:
Portál otevřených dat EU
Geospatial Conservation Atlas
Address: USA
Krátký popis:
Datový portál, datové sady.
Golemio (Praha)
Address: ČR
Krátký popis:
Datový portál – město PRAHA.
Hackaton veřejné správy
Address: ČR
Krátký popis:
Aplikace na otevřených datech.