Bankovní identita umožnila nový rozměr elektronického ověřování totožnosti

Bankovní identita umožnila nový rozměr elektronického ověřování totožnosti
Krátký popis
Bankovní identita.
Popis

Bankovní identita umožní veřejnosti i přístup k online službám státu a dalších orgánů veřejné moci. Stát s bankovní identitou získal zdarma velmi širokou základnu důvěryhodně identifikovaných uživatelů a bankovní identitu uznává jako důvěryhodný prostředek i pro služby veřejnoprávního e-Governmentu. Lze očekávat, že využití bude brzy dramaticky vyšší, než u elektronických občanských průkazů, které vyžadují čtečku a lidé s nimi neumějí pracovat.
Velmi přínosná bude bankovní identita i u služeb eGovernmentu – typickými případy budou přístupy do zabezpečených evidencí, portálů či spisů, elektronické volby, komunikace s daňovým úřadem, online založení nové firmy a její další využití při postupné digitalizaci služeb státu díky zavádění zákona o právu na digitální služby (č. 12/2020 Sb.).

Místo
ČR