Centrum dopravního výzkumu

Název:
Centrum dopravního výzkumu
Kategorie:
Krátký popis:
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV), je veřejnou výzkumnou institucí
Popis:

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV), je veřejnou výzkumnou institucí zřízenou podle zákona 341/2005 Sb., a jedinou výzkumnou organizací v působnosti Ministerstva dopravy. Bylo založeno rozhodnutím ministra dopravy k 1. lednu 1993 jako právní nástupce českých částí do té doby federálního Výzkumného ústavu dopravního v Žilině. CDV pokračuje v činnosti, která započala v roce 1954 a má tedy již více než šedesátiletou tradici.

Pilotní projekt: